Katışıksız, en iyi cinsten; saf...

Has,
Arapça: hass,
Halis,
Saf,
Arı,
Temiz, duru, arı, berrak, 
Saf, halis, katışıksız (şey).
Katışıksız, en iyi cinsten; saf.
İçine temizliğini bozacak bir şey karışmamış olan, temiz, duru, arı, berrak, halis.

Has sözcüğünün başka anlamları:
Özgü.
Özgü, mahsus.
Hükümdara özgü olan,
İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse).
Başmaklık.
Duvar.
Boş yer.
İpekli.
Marul.
En iyi; en güzel.
İyi, güzel.
Pideye benzeyen tandır ekmeği.
Kışkırtma, teşvik etme.
Dal veya ot kırıntısı, yonga, çöp.
Seçkin, temayüz etmiş (kimse, sınıf, topluluk).
Osmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeden çok olan topraklardan alınan vergi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ