Eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyon...

Radikal,
Fransızca: radical,
İngilizce: radical,
Eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyon.
Çiftlenmemiş bir elektrona sahip atom veya atom grubu, serbest radikal.
Atomik veya moleküler yapılarında bir veya daha fazla eşlenmemiş elektron içeren ve bu nedenle reaktif özellik taşıyan moleküller, serbest radikal.
Kimyasal madde molekülünün belli özelliğe sahip ana öğesi; kimyasal reaksiyonlarda değişmeden bütünlüğünü koruyan atom grubu.
Bir alifatik molekülün tam olmayan kalıntısı veya kökü.
Bir molekülün bir tepkime sonucunda değişmeden kalan bölümü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ