Devlet yönetiminde iç işleri...

Dahiliye,
İç işleri.
Arapça: dahiliyye,
Arapça, içle ilgili anlamındaki dahili sözcüğünden türetilmiştir.
Devlet yönetiminde iç işleri.
Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nda İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı.
(Bir devletin) İç işleri.
(Daire ve kurumlarda) İç işleri.
Devlet yönetiminde iç işleri.
Ülke sınırlarının içi.
İçle ilgili olan, iç işleri.
İç ile ilgili, iç yüze ait.
Askeri okul, hastane gibi kuruluşlarda iç yönetimde görevli subay.

Dahiliye sözcüğünün başka anlamları:
İç hastalıkları.
İç sayrılıkları.
İngilizce: Internal medicine
Fransızca: Medecine interne.
İç hastalıklarıyle ilgili hastahane bölümü ve hekimlik kolu.
İç hastalıkları üzerinde ihtisası olan doktor, iç hastalıkları uzmanı.
İç hastalıklarıyla ilgili hastane bölümü.
Vücudun iç hastalıklarıyla ilgili hekimlik kolu.
Dahiliye mütehassısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ