Bir siyasal örgütün etkin üyesi...

Militan,
Fransızca: militant,
İngilizce: militant.
Latince: militant,
Bir siyasal örgütün etkin üyesi.
Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.
Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.
Bir düşüncenin, bir görüşün yerleşmesi, başarıya ulaşması, bir idealin gerçekleşmesi için savaşan, mücadele eden.
Siyasi bir hedefe ulaşmak veya belirli hak ve menfaatler elde etmek için mevcut düzene karşı savaşan bir teşkilatın faal üyesi.
Bir düşünceye, bir görüşe, bir öğretiye bağlı olan ve onun başarı kazanmasına uğraşan, bu yolda savaşan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ