Bir cins sarı hurma...

Basıka,
Basika,
Baseka,
Bir cins sarı hurma.
Makbul bir cins sarı hurma.

Berni Hurma; 
Sarımsı renkte, orta büyüklükte bir çeşittir. Lif oranı oldukça yüksektir.

Basıka, sözcüğünün başka anlamları:
Beyaz ve safi bulut.
Afet, dahiye.
Su ile tamamen dolu olan kuyu.

Su ile tamamen dolu olan kuyu.
BASIKA

(Osmanlı Dönemi) Âfet, dâhiye

BASIKA

(Osmanlı Dönemi) Beyaz ve sâfi bulut

BASIKA

(Osmanlı Dönemi) Makbul bir cins sarı hurma

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ