Benzeyen, benzer, mümasil...

Müşabih,
Mümasil.
Arapça: muşabih.
Arapça: müşabih, benzemek anlamındaki muşabehet sözcüğünden türetilmiştir.
Benzer, Benzeyen, Benzeşim.
Benzeyen, benzer, eş.
Okşayan, Okşaş,
Benzeri, Benzeş,
Menent,
Misal, Model,
Nazir,
Analog,
Emsal,
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan; benzeri, benzeş, emsal, menent, misal, mümasil, müşabih, nazir, analog, model.

Benzer sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde diğer anlamları:
Öyle görünüyor ki, öyle anlaşılıyor ki.
Bazan, arasıra, kimi vakit.
Daha iyi, iyiye doğru (hasta hakkında)
Biraz, azıcık.
Bazen, kimi zaman.
Dublör.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ