Batmış olan nesnenin, yüzeye yakın balıkların yerini ve durumunu yansılanan ses dalgalarıyla belirleyen sistem...

Sonar,

(Sound Navigation and Ranging)
Sesli Navigasyon ve Menzil.
Sesle Yön Bulma ve Menzil Belirleme.
Fransızca: sonar,
İngilizce: sonar.
Deniz radarı.
Batmış olan bir nesnenin ve yüzeye yakın balıkların yerini, durumunu yansılanan ses dalgaları ile belirleyen sistem.

Batmış olan bir nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla gösteren sistem.
Su içindeki cisimleri tespit ve yerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir akustik cihaz.
Denizaltılarda kullanılan cihaz.
Denizaltında dinleme aygıtı.
Gemiye takılan, yarım küre biçimindeki alanı akustik dalgalarla tarayan, oşeonografik çalışmalarda ve balık sürülerinin görüntülenmesinde kullanılan araç.

Özellikle denizde, sesin suda yayılıp bir yere çarparak geri dönmesi için geçen zamandan faydalanarak denizaltı, savaş gemisi, balık sürüsü ve diğer cisimlerin varlığı ile derinlik ve uzaklığını ölçmeye yarayan teknik, bu işte kullanılan cihaz.

Çalışma ilkesi ses ötesi dalgaların yansımasına dayanan ve akustik işaretlerin denizde yayılmasıyla algılamada, ölçmede ve iletişim kurmada kullanılan dinleme aygıtı.
Denizde batmış olan bir geminin, bir nesnenin yerini ve durumunu ses dalgalarıyla saptayan sistem.

Sonar;
Leonardo da Vinci tarafından 1490 yılında basit bir gemi ile geliştirildi. Bu teknik daha sonra 1. Dünya Savaşı esnnasında ses dalgalarının su altında yayılması özelliğinden faydalanılarak, ilk olarak denizaltılar için üretilmiştir. Sonar sistemi aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif sonar gemiler tarafından yapılan sesi dinlemektedir; Aktif sonar atış sesleri yayar ve yankıları dinler. 

Sonarın kullanım alanları; yalnızca askeri alan değil; batimetri çalışmalarında, boru hattı denetimlerinde, arama ve kurtarma operasyonlarında, deniz altı maden araştırmalarında, balıkçılıkta, deprem fayları tespitinde, okyanus keşif, akademik araştırmalarda kullanılıyor. Balina, yarasa ve diğer hayvanların doğal yaşantıları içerisinde, yıllardır kullandığı çalışma yapısı feyz alınarak sonar teknolojisi geliştirildi. Birçok alanda insanlara avantaj sağlayan sistemdir. 

Sonar sözcüğü;
Türkmencede geniş otlak, çimen, çayır, çayırlık alamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ