Azra...

Bakire,
Meryem,
İbranice: Miriam,
Aramice: Mariam
Grekçe: Maria,

Azra:
El değmemiş bakire kız.
Delinmemiş inci.
Ayak basılmamış kum,
Hz. Meryem’ e verilen ad.

Bu isim Medine şehrinin diğer adı olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda ayak basılmamış kum, bakire kız, anlamlarına gelmektedir. Hatta bazı kaynaklar Hazreti Meryem için "Azra" ismini kullanmaktadır. 
Azra ismi, enerjik, canlı bir kişiliği temsil eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ