2013 Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir el işareti...

Rabia,
Arapça: rabi,
2013 Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir el işareti.
Mısır' ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından 2013 Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla kullanılan bir el işaretidir.

Rabia sözcüğünün başka anlamları:
Dördüncü.
Kelime anlamı "dört" tür.
Saatteki salisenin altmışta biri.
Salisenin altmışta biri.
Osmanlılar’da askeri rütbelerden yüzbaşıya denk mülki rütbe.
Osmanlılarda hamiseden büyük ve saliseden küçük olan, askerlikteki yüzbaşılığa denk aşama.
Arapça, dördüncü anlamındaki rabi sözcüğünden türetilmiştir.
Tanzimat dönemindeki bir rütbenin adı da Rabia' dır.
Tanzimat' tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvanı.
Osmanlı mülkiye sınıfında bir rütbe.
713-801 yılları arasında yaşayan, ilk Arap kadın şairi ve mutasavvıfı.

Uluslararası Rabia Platformu tarafından 14 Ağustos, Dünya Rabia Günü olarak ilan edilmiştir.
İspanyolca: rabia, hısım, kuduz emektir.

Osmanlı mülkiye sınıfında rütbeler:
Alay emini,
Hacegan, Hamise, Hamse, Haremeyn,
Kapıcıbaşı, Kaymakam,
Mahrec, Mihriman, Miralay, Miriümera, Mirliva, Mutasarrıf, Müderris, Mütemayiz,
Paşa,
Rabia,
Salise, Saniye, Sancak Beyi,
Ula, Ula Sanisi,

Eskiden Osmanlı döneminde Askeri Rütbeler;
Müşir (Mareşal)
Ferik (Orgeneral)
Mirliva (Tuğgeneral ile Tümgeneral arası)
Miralay (Albay)
Kaymakam (Yarbay)
Binbaşı (Alay Emini)
Kolağası(Rabia)
Alay Katibi
Tabur Katibi
Yüzbaşı
Mülazım
Çavuş
Onbaşı
Nefer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ