Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın...

Edik,
Lapçın,
Köylü çizmesi.
Köylü yemenisi, pabuç. 
Patik, çocuk ayakkabısı. 
Tabanı meşinden olan mest.
Yünden örülen, çok kısa konçlu çorap.
Kısa çizme, kısa konçlu çizme.
Ayakkabı.
Fotin.
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ