Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan astronom, matematikçi, fizikçi, filozof ve dil bilimci...

Ali Kuşçu,
Ali Qushji,
Özbekçe: Ali Qushchi Samarqandiy,
Ali bin Muhammed.
 (D. 1403 Semerkand - Ö. 16 Aralık 1474 İstanbul),
Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu' nda yaşamıştır.

Astronom, matematikçi, fizikçi, filozof ve dil bilimcidir. Ay' ın ilk haritasını çıkaran alim.
Astronom Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant’ ta doğdu. Semerkant ve Kirman’ da eğitim aldı. Timur imparatoru ve astronomu olan Uluğ Bey’ in rasathanesinde çalışmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul' a davet edildi. Ayasofya’ da müderrislik yaptı. Başta astronomi olmak üzere matematik, fıkıh, ilim, mekanik, dil bilimi üzerine çok fazla sayıda eser vermiştir. Çoğunluğunu Farsça asıllı olarak yazdığı eserlerinden günümüzde en bilineni Astronomi Risalesi’ dir. Ali Kuşçu, aynı zamanda İstanbul’ un enlem ve boylamlarını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri yapmıştır. 

Ali Kuşçu, 1474 yılında İstanbul’ da öldü.

Eserleri:
Risale fil heye, 
Risale fil hisab, 
Er Risaletül fethiyye, 
Er Risaletül Muhammediyye, 
Şerh i Zici Ulug Beg,
Şerhut Tuhfetiş şahiyye,
Eş-Şerhul cedid alet Tecrid,
Haşiye alet Telvih,
Şerhur Risaletil vaziyye, 
Risale fi vazil müfredat, 
Unküdüz zevahir, 
Şerhuş Şafiye libnil Hacib, 
Faide li tahkiki lamit tarif, 
Risale Ma ene kultü,
Risale fil hamd.
Tarihu Ayasofya, 
Tefsirüz zehraveyn, 
Mahbubül hamail, 
Risale fi halli eşkalil-kamer, 
Risale fi mevzuatil ulum,
Meserretül kulub fi defil kürub.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ