Tevrat' a göre dünyanın en eski milleti...

Amalika,
Amalikalar,
Amelek,
(Amalek), 
Amalik,
İmlaku,
Tevrat' a göre dünyanın en eski milleti.
En eski Arap kabilesi olduğu kabul edilen yarı efsanevi göçebe Sami bir topluluk.
Tevrat’a göre Amalika dünyanın en eski millet olup ana yurdu Akabe körfezi ile Lut gölü arasında yer alan Edom ülkesidir.

Amalek:
Eski Ahid’ de Yahudi milletinin ezeli düşmanı niteliğiyle tanıtılır. Tevrat’ a göre topluluğun atası, Hz. İshak’ ın torunu Elifaz’ ın cariyesi Timna’ dan doğan oğlu Amalek’ tir.

Tevrat (İbranie; 
Tora): 
İbrani Kutsal Kitabı' nın ilk beş kitabının; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye kitaplarının derlemesidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ