Resmiyet...

Mesafe,
Resmiyet,
Resmiyyet,
Resmilik.
Resmi olmaklık,
Arapça, resm kelimesinden türetilmiştir.

Devletle ilgili olma, resmi olma durumu.
Teklifli olma, içli dışlı ve samimi olmama, ciddiyet, ciddilik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ