Pamuk kozası...

Şif,

Ermenice: şif (sif).
Ufaze.
Kokon,
Beylem,
Akçamuk.
Pamuk kozası.
Pamuktan ayrılmış kabuk.

Şif kelimesinin başka anlamları:
Şırası alınmış üzüm posası.
Sebze, meyve posası.
Tarla içinde biriken su.
Sel suyu.
İçinde az su bulunan otlu ark, dere.
Soğan, sarmısak, pırasa gibi bitkilerde çiçek sapı.
Kapı eşiği, pencere kıyısı.
Tane (genellikle üzüm için).
İçinde biraz su bulunan sazlık veya tarla.
Meyve posası.
Sebze posası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ