Kefillik, kefil olma durumu...

Kefalet.
Kefillik,
Kefil olma durumu.
Kefil olma durumu, kefalet.
İngilize: sponsorship
Fransızca: parrainage,
Kefillik:
Bir kişinin başka bir kişinin borcunu ödeme taahhüdüdür. Bir kişi, başka bir kişinin borcunu ödeme garantisi vererek kefil olabilir. Kefillik, genellikle bankaların kredi verirken talep ettiği bir güvence yöntemidir. Borç alan kişi, ödeme yapamadığında, kefil olarak gösterilen kişi borcu ödemekle yükümlüdür.
Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucunda asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi sonucu alacaklının uğradığı zararı şahsen haczi kabil bütün malvarlığı ile karşılamayı taahhüt eder.
Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde, alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türü.
Sözleşmelerde adi ve müteselsil olmak üzere iki farklı kefalet türü vardır.

Kefil:
Bir sözleşmeyi müşteriyle birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ