Kargaşalık...

Alavere,
Kargaşalık.
İngilizce: turmoil.
Farsça: şuriş,
Arapça: ifsat.
Karışıklık, kargaşalık.
Karışıklık, kargaşa, 
Düzensizlik, 
Fitne, 
Şuriş,
İfsat,
Kargaşa durumu; alavere, ifsat.
Allak bullak oluş, kargaşa durumu, karışıklık.
Topluluk içinde ortaya çıkan kaynaşma, karışıklık, kargaşa, düzensizlik, fitne, şuriş.

Alavere sözcüğünün başka anlamları:
Alışveriş, ticaret.
Bir şeyin elden ele geçmesi.
Bir şeyi elden ele vererek aktarma.
Vapurlarda bir şeyi elden ele taşımak işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele.
Borsada tahvil, döviz vb. üzerinde oynanan dalavereli oyun.
Alışveriş, alım satım, ticaret, ilgi.
Emme basma tulumba.
Yüzük oyununda, yüzüğü ilk bulacak tarafı seçmek için oyundan önce yapılan başlangıç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ