İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş...

Çaparız,
Rumca: çaparız.
Yunanca: çaparız.
İtalyanca: impazzare.
(Çaparuz)
Paçarız,
Eski kaynaklarda paçarız olarak geçer. 
İçinden çıkılamayacak karışık iş.
İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş; paçarız.
Engel teşkil edecek kadar çapraşık, aksi, ters durum.
Karışık iş.
Labirent.
Çapraz,

Çaparız sözüğünün başka anlamları:
Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması.
Güç, çapraşık. 
Tokat, vuruş, şamar.
Engel, mania, arıza.
Borcuna sadık olmayan.

Karamusal:
Çifte demir atıldığında zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan zincir düzeni: 

Volta: 
Zincirin demire ya da iki zincirin birbirine dolanması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ