Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin veya kısa bir sopanın ucuna çakılmış sivri demir çivi...

Nodul,

Modul,
Rumca: nodul
Üvendirenin ucundaki sivri demir.
Üvendirenin ucundaki çivi.
Üvendire çivisi.
Mesesin ucundaki sivri demir.
Üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi.
Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin veya kısa bir sopanın ucuna çakılmış sivri demir çivi.

Üvendire(üğendire, öğendire):
Yunanca: vukendra,
İngilize: prod, goad.
Bizlengeç, bizlengiç.
Meses.
Çifte sürülen öküzleri dürtmek için kullanılan ucu sivri demirli değnek.
Çiftçilerin hayvanlarını yürütmek için kullandıkları ucu çivili sopa, değnek.
Çifte sürülen öküzleri dürterek yürümelerini sağlamada kullanılan ucuna sivri demir çakılmış uzun değnek veya sopadır. 
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, gönder.
Çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, gönder.
At, eşek, öküzleri dürtmekte kullanılan ucu çivili değnek, üvendire.
Hayvanları gütmekte kullanılan ucu çivili sopa.

Cemek:
Çiftçinin, tarlasını sürerken, sabanın toprağa giren bölümünde toplanan çamurları temizlemek için üvendirenin, meşesin bir ucuna taktığı yassı demir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ