Genişlikleri ve çözgü tellerinin sayısı yönünden taftaya benzeyen, dokunduktan sonra pişirilmiş, ince ipekli kumaş...

Vale,
Vala,
Vale; ince baş örtülülük ipekli bir kumaş olup inceliği nisbetinde elastikiyeti vardır. 
Halk arasında vala da denir.
İpekli ince başörtüsü.
El tezgahında dokunan yünlü kumaş.
El tezgahlarında siyah yünden dokunan kalın ve aynı zamanda ensiz kumaşa, Yozgat ve Kastamonu’ da verilen ad, 
Genişlikleri ve çözgü tellerinin sayısı yönünden taftaya benzeyen, dokunduktan sonra pişirilmiş, ince ipekli kumaş. Tafta kumaşların dokunduktan sonra pişirilmedikleri, vale kumaşların ise dokunduktan sonra pişirildikleri için birbirlerinden ayrılır.
İpekli kumaşların dokunduktan sonra tafta ayarında pişirilmiş olanları, ince baş örtülük.
İnce ve kaygan başörtüsü kumaş, 

Vale' ye, çözgüsüne göre verilen isimler; 
Çözgüsü 1600 tel olan atkısı bükümlü kumaş, müferrak vale; 
Çözgüsü 1600 telli tek katlı çözgü iplikli olan kumaş, sultani kırmızı; 
Çözgüsü 1600 telli olan atkısı altınla karışık ve bükümlü kumaş, musannaf vale; 
Çözgüsü 2000 telli eni beş çeyrek gireh (51 cm) olan kumaş, yekta tafta;
Çözgüsü 2200 telli olan genellikle kırmızı dokunan kumaş, meton;

Vale sözcüğünün yörelerimizde halk ağzındaki başka anlamları:
Fransızca: valet,
Farsça: vale.
Otel, restoran, alışveriş merkezi, düğün salonu vb. yerlerde gelen müşteri ve misafirlerin araçlarını otoparka park etmekle görevli kimse.
Otellerde görevli acemi ve genç eleman.
Oda hizmetçisi.
Uşak,
Serap,
Marangozlukta, tezgah mengenesi.
Tiyatroda kurnaz uşak tiplemesine verilen ad.
İskambil kağıtlarında oğlan, bacak, fanti.
İskambil kağıtlarından üzerinde oğlan resmi bulunanı, bacak, oğlan, fanti.
Bacak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ