Ev ısıtıcısı...

Kalorifer,
Isıtıcı,
Fransızca: calorifere.
İngilizce: radiator
Radyatör.
Sıcaklık hissi veren kaynak.
Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak havayı, suyu veya buharı borularla dolaştırarak bir yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat.
Merkez ve depo durumunda bulunan bir kazandan çıkan sıcak su, buhar ya da havayı borular içinde dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araç.
Bir binayı, bir kazandan çıkan sıcak su, hava veya buharı borular içinde ısınması istenen yerlere sevketmek suretiyle ısıtmaya yarayan tesisat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ