Emirler...

Evamir,
Emirler.
Buyruklar, emirler.
Emirler, kanunlar.
Emirler, emredilenler, vazifeler.
Arapça: evamir.
Arapça, emir anlamındaki "emr" kelimesinin çoğul şeklidir.
Bir şeyin yapılması veya yapılmaması hususunda bildirilen kesin hüküm, hükmüne uyulması istenen zorlayıcı söz, buyruk.
Yapılması istenen şeyi bildiren yazı, yazılı belge.

Evamir-i aşere:
On emir; Yahudilerin uyması gereken on dini emir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ