Diskur...

Söylem.
Nutuk.
Nutuk verme.
Söylev,
Hitabe,
Diskur,
Vaaz verme.
İngilizce: discourse, sermon speech,
Fransızca discours.
Latince: discours.
Arapça: nutk.
Nutuk verir gibi uzun uzun konuşmak.

Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri.
Bir şey bildirirken konuşanın ağzından çıkan sözlerin bütünü.
Bir kimsenin bir konu hakkındaki fikirlerini bildirmek, öğüt vermek veya birini azarlamak için yaptığı uzun konuşma.
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz; nutuk, hitabe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ