Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi...

Noter,
Katibiadil,
Fransızca: notaire.
İngilizce: notory, 
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi; katibiadil.

Çeşitli sözleşme, işlem ve belgelere resmiyet kazandırmak ve noterlik yasasında belirtilen işleri yerine getirmekle görevli olan, kanunla düzenlenmiş özel bir statüsü bulunan kimse.

Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu işleri yapmak üzere devletçe yetkilendirilen kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ