Bırakılma, son verilme...

Mayna,
Bırakılma, son verilme.
Argoda; bırakılma, son verilme.
Bırakılma, son verme, herhangi bir şeyi halat ve palanga aracılığıyla denize veya yere indirmek.

İtalyanca: maina.
İngilizce: haul down.
İndir.
Yelkenleri indir!
Yelken, filika vb. ni aşağıya indirme.
İndir anlamında bir seslenme sözü.
Yelken indirme, fora karşıtı.
Karşıtı: Fora.
Yelken indirme.

Mayna etmek:
Yatışmak.
Bir işi, bir kavgayı durdurmak, sona erdirmek için verilen emir; bırak, dur, yeter.
Yelken, filika vb. bir şeyi halat veya palanga yardımıyle aşağı indirmek.
Durmak, hafiflemek, yatışmak, sakinleşmek 
(Rüzgar veya fırtına için).
(Bir işi yahut kavga, çatışma vb.ni) Durdurmak, yatıştırmak, bitirmek, sona erdirmek
Herhangi bir şeyi halat ve palanga aracılığıyla denize veya yere indirmek.

Mayna sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
İşte.
Ebe oyunu.
Oyunda ebenin beklediği yere ayak basma.
Çocukların oynadığı esir almaca oyunu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ