Ayırma, ayırt etme...

Tefrik,
Ayrım.
Ayırma, ayrılma.
Ayırt etme, ayırt edilme, farklı tutma.
Arapça: tefrik,
Arapça, ayırmak anlamındaki fark kelimesinden türetilmiştir.
Karşıtı: Cem.

Tefrika:
Sürekli anlaşmazlık, ayrılık, nifak, ihtilaf.
Gazete ve dergilerde arka arkaya yayımlanan ve birbirini tamamlayan yazılardan meydana gelen dizi/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ