Atların taşınması için yapılmış kapalı taşıma aracı...

Van,

Atların taşınması için yapılmış kapalı taşıma aracı.
Eşya ya da yük vagonu.
Yük vagonu;
Furgon.
Kamyonet.
Karavan.

Van:
Anadolu' nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir.

Van sözcüğünün diğer anlamları:
İri ve verimli kiraz çeşidi.
Keşif kolu, öncü kuvvet.
Ordu veya donanmanın keşif kolu.
Marşandizin sonuna takılan cumbalı(arkası kapalı) yük vagonu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ