Ormanların ortasındaki boş, ağaçsız, yerler...

Tala,
Yalova, İstanbul, Konya yörelerinde halk dilinde verilen ad.
Ormanların ortasındaki boş, ağaçsız yerler.
Tarla.
Alan,
Orman içinde açıklık, meydan.
Düz, açık ve geniş yer; meydan, saha.
Orman içinde düz ve ağaçsız yer; düzlük, kayran.

Açkut:
Orman içindeki ağaçsız, çıplak yer.

Tala sözcüğüne yörelerimizde; halk dilinde verilen diğer anlamlar: 
Dağ sırtlarındaki basamaklar.
Ufak dalgacıklar.
Bulut parçaları.
Kırkılmış koyun, keçi.
Dalgıç.
Kumar oynayanlardan alınan kağıt yıpranma parası.
Kırkılmış koyun, keçi.
Yüz ölçümü.
Eski Roma' da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ