Herhangi bir hastalığa yakalanma durumlarından her biri...

Vaka,
Olay,
Olgu,
Hadise.
İngilizce: case, event.
Herhangi bir hastalığa yakalanma durumlarından her biri.
Olan, vuku bulan, ortaya çıkan her türlü durum, hadise, olay.
Hastalık.
Olup biten, hadise.
Olay, hadise, olan, meydana gelen olay.
Olay, hadise.
Kıyı, kenar, çevre, uç.
Japonya' da kullanılan bir şiir biçimi.

Vaka sözcüğünün başka anlamları:
Eskiden, Osmanlı Döneminde; Taş.
Yerin taşlı olmasından ayak incinmek.
Vurma, darp.
Cefa, eza.
Başarma olasılığı olmayan kişi ya da başarı olasılığı olmayan kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ