Çok, aşırı derecede...

Katı,
Sulp(sulb), solid,
Eski Türkçede: Katığ.
Sert, yumuşak karşıtı.
Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim olan.
Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan, hoşgörüsü olmayan; sıkı.
Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan; sulp.
Çok, aşırı derecede.
Çok, çok ziyade, pek, şiddetli, iyice, sıkı, sıkı sıkı, gayret.

Katı sözcüğünün başka anlamları:
Taşlık.
Ağır, acı.
Haşin, şiddetli, sert, kırıcı.
Sert dönemeçli, girintili yol.
Sert.
Acımasız, merhametsiz.

Taşlık:
Çeşitli hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı bir öğütücü mide.
Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ