Bir akarsu ölçü birimi...

Masura,
Masra,
(Masuri)
Rumca: masuri.
Farsça: masura(Maşura).
İngilizce: bobbin
Bir akarsu ölçü birimi.
Çeşme ve musluklara takılarak akan suyun miktarını belirleyen boru parçası.

Masura sözcüğünün diğer anlamları;
Makara.
Mekik,
Bobin,
Üstibah.
Koni veya silindir biçiminde olup üzerine şerit, iplik vb. sarılan, karton, tahta, plastik vb.nden yapılan araç.
Karton, tahta veya plastikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir.
Dikiş makinelerinde üstteki dikiş ipliğinin sökülmesini önlemek için kullanılan ve kumaşın altında kalan bağlayıcı ipliğin sarıldığı küçük makara.
Üzerine iplik, şerit, fitil gibi şeyler sarılan karton, tahta, maden veya plastikten yapılmış koni yahut silindir şeklindeki parça.
Çeşme, musluk vb.lerine takılan ve akacak suyun miktârını belirleyen içi boş boru parçası, çeşme lülesi, çeşme zıvanası.
Çeşme zıvanası.
Kabağın küçüğü.
Hıyarın küçüğü.
Küçük hıyar, kabak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ