Avucu dolduracak büyüklükte olan taş...

Alama,
Ayalama,
Palmtop,
Avuçlama,
Avuca sığmıyacak büyüklükteki taş.
Ele alınıp atılacak büyüklükte, yuvarlak taş.
Avucu dolduracak büyüklükte olan (taş).
Avuç içini dolduracak kadar büyükçe taş.
El ile tutulup atılabilecek büyüklükteki taş parçası.
Yumruk büyüklüğünde taş.
Avuç içiyle toplamak.

Alama sözcüğünün yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları:
Harman yerinde kalan toz ve samanla karışık taneler.
Harman düğülüp kalktıktan sonra, harman yerinde kalan toz ve samanla karışık taneler.
Harman sonunda kalan süprüntüleri, taneleri toplamaya yarıyan kürek.
Harman yerindeki dağınık samanları toplamakta kullanılan ağaçdan araç.
Evlerin üstündeki karı atmakta kullanılan, büyük tahta kürek.
Damların üzerindeki karı atmakta kullanılan büyük tahta kürek.
Damlardaki karı küremeye yarıyan bir çeşit kürek.
Sert ağaçtan yapılan, üzeri oyma işlemeli ve gece gezerken taşınan sopa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ