Yerme...

Zem,
Eski dilde: zem
Arapça: zemm,
Yermek işi; zem,
Kötüleme.
Zemmetme.
Yergi,
Yerme.
Kınama, kötüleme.
Birinin kötülüğünü söyleme, ayıplama, yerme, çekiştirme.
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.

Zem kelimesinin başka anlamları:
Az, biraz.
Zam.
Kötülük.
Boyanmamış seramik rengi

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ