Tekke...

Zaviye,
Dergah, 
Düveyre, 
Hankah, 
Harabat,
Ribat, 
Asitane, 
Buka, 
İmaret, 
Savmaa, 
Mihrap, 
Tekke(Tekye), Tevhidhane, 

İlk tekkeler basit bir oda ve küçük bir mekandan ibaretti. Zamanla değişik mimari özellikler kazanan ve çok farklı birimleri içine alan tekke yapıları ortaya çıkmıştır. Mescid ve medrese kelimeleri de tekke anlamında kullanılmıştır. 

Tefsirden felsefeye kadar bütün ilimler medreselerde okutulmuş, tekkeler daha ziyade toplumun manevi ve ahlaki açıdan eğitilmesine yönelik esaslar üzerinde yoğunlaşmıştır. Tekke mensupları sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirirken devlet yöneticileriyle yakın ilişkiler kurmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ