Tarım, bitkilerine ve ormanlara büyük zarar veren bir böcek...

Manas,

Mengiş, 
Mayısböceği.
Haziran böceği,
Kadılokması, 
Kıvrıkkurt.
Küllük Kurdu.

Mayıs böceği: Melolontha melolontha.
Haziran böceği: Polyphylla fullo.
İngilizce: white grub, 
Fransızca: hanneton foulon, 
Almanca: Walker, 
Latince: Polyphylla fullo, Melolontha melolontha.

Tarım, bitkilerine ve ormanlara büyük zarar veren bir böcek.
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar verir. 

Ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri oburca kemirerek, tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren kınkanatlı böcek.

Manas sözcüğünün başka anlamları:
Kırgızların ünlü destanının adıdır.
Kahraman, büyük iş yapan er kişi, koca, büyük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ