Seven, sevgi besleyen, dost olan...

Muhip,
(Muhib)
Arapça: muhibb.
Arapça, 
sevmek, meyletmek anlamındaki ihbab sözcüğünden türetilmişir.
Seven, sevgi besleyen, dost olan.
Sevgi duyan, sevgi besleyen, seven (kimse)
Dost, yar.
Bir tarikata ilgi ve yakınlık duyan, o tarikatın inancını, görüş ve düşüncelerini benimseyen kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ