İpotek...

Tutu.
Rehin,
İpotek,
Fransızca: hypotheque.
İngilizce: mortgage.
Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ