Doğru düşünme sanatı ve bilimi...

Mantık,
Arapça: mantık.
Arapça nutk kelimesinden türetilmiştir.
İngilizce: logic,
Fransızca: logique.
Almanca: logik.
Yunanca: logike (tekhne)
Doğru düşünme sanatı ve bilimi,
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi,
Mantıksal düşünme yeteneği.
Belli kurallara bağlı olarak akıl yürütme.
Doğru düşünme sanatı ve bilimi.
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi; eseme.

Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi; lojik.
Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
Dilsel deyişlerin ya da önermelerin tutarlılığı, çıkarımların geçerliğine ilişkin ilke ve kuralları inceleyen bilgi dalı.

Önermelerin, düşünce ve kabullerin tutarlılık, inandırıcılık, doğruluk, yanlışlığını, çıkarımların geçerliliğini belirleyen ölçütler ve kuralları kıyas, tümevarım ve tümdengelim gibi düşünme süreçlerinin ilkelerini araştıran disiplin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ