Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı...

Kabala,
İngilizce: cabala.
Fransızca: cabale,
Almanca: kabbala,
Arapça: kabale.
İbranice: kabbalah.
İbrani felsefesi yazıları.
Yahudilerin yazılı olarak konulmuş olan Tanrısal yasaları yanında ağızdan ağıza geçen dinsel buyrultuları. İbrani felsefesinin ve söylence (mithos) yazılarının toplamı.
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü.Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü.
Yahudilerde Tevrat'ın gizli anlamlarını araştırma işi.

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı.
Her harfe gizemli bir anlam vererek Kitab-ı Mukaddes metnindeki sırları anlamaya çalışan Yahudi doktrini.
Bu öğretinin yandaşlarının tamamı.
Müntesiplerini tabiat üstü varlıklar ve cinlerle temasa geçirme iddiasında olan gizli ve esrarlı ilim.
Kabala veya Kabbala, Tanah'ın mistik bir şekilde yorumlanışı esasına dayalı antik Yahudi öğretisi. İlk başta sözlü olarak ve ezoterik metodlarla (şifreleme dahil) muhafaza edilmiştir. Orta Çağ'da zirvesine ulaşmıştır. Hasidizm'de önemli bir yer tutar.
Kabbala'ya dayanan manevi araştırma ve fikir sistemi.
Bazı ağızlarda gabala, kabal.

Kabala sözcüğünün başka anlaları:
Götürü.
Götürü, toptan.
Götürü toptan iş.
Toptan, götürü, hepsi birden.
Toptan, götürü, kabale.
Ölçeğin ağzına dek dolu olması, tepeleme.
Kolay.
Ayakkabıların altına çakılan, iri başlı demir çivi.
Pazarlık yapılarak yapılan toplam iş.
Mardin ili Merkez ilçesine bağlı bir belediye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ