Büyük taşcı çekici...

Şakuf,
Maço.
Büyük taşçı çekici.
Antakya -Hatay yöresinde halk ağzında Şakuf denir.

Rumca: varyos,
Yunanca: bareios.
Balyoz.
Varyos.
Taş kırma, kazık çakma, duvar yıkma vb. işlerde kullanılan, çok iri, ağır çekiç; varyos.
Taş kırma, kazık çakma vb. işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç.
Çok büyük ve ağır çekiç, varyos.

Balyoz:
Eskiden Venedik elçilerine verilen bir ad.
Türkçede Baylos olarak da kullanılır.

Badınga, Badırga.
Madırga, 
Madraka.
Taşcı çekici:
Taşçıların ve heykeltıraşların taşı oymak için murç veya kaleme vurmak sûretiyle kullandıkları, 2 – 3 kilo ağırlığında demir tokmak, bir çeşit taşçı çekici.

Bucarta:
Dört köşe, iki başlı, üzeri piramit çentiklerle kaplı taşçı çekici.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ