Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü...

Kurs,
Fransızca: cours.
İngilizce: course,
Teker.
Yuvarlak.
Çörek,
Ağırşak,
Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü.
Teker biçiminde yassı nesne, kurs.
Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü; çörek.

Kurs sözüğünün diğer anlamları:
Ağırşak.
Tekerlek şeklinde olan.
Kelepçe,
Dolgun, dolu,
Çukur yerlere dolan kar yığınları.
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak.
Kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliği.
Resmi ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği.
Nargile yakmakta kullanılan dut ya da asma ağacından elde edilen bir çeşit kömür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ