Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek...

Andal,
Maşala,
Evlek,
Evlek sınırı.
Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek.
Bağ, bahçe sulamak için yapılan hendek, ark.
Tütün fidelerinin yetiştirildiği evlek.
Üzüm bağlarında evlek sırası.
Bahçe ve bostanlarda evlekler arasındaki su yolu, ark.
Sulanan tarla veya bostanda evleklerin suyla dolması, göllenmesi hali.

Andal sözcüğünün yörelerimize göre halk dilinde başka anlamları:
Pirinç ekmeye elverişli akıntısız, sulak yer, bataklık.
Fındığın dövülme zamanı yapılan 40-50 cm. yüksekliğinde ve 80-100 cm. enindeki kabuklu fındık yığını.
Tırpan veya makine ile biçilen ekin sapı yığını.
Seyrek, aralıklı yapılan iş veya dikiş.
Orman içindeki ince uzun mera.
Derin su kanalı (Çayağzı).
Sersem, budala.
Filan, falan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ