Akıllı...

Akil,
Arapça: akil.
Arapça: akil sözcüğü, anlamak, bilmek anlamındaki akl kelimesinden türetilmiştir.
Düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi, us.
Akıllı (kimse).
Akıllı, zeki.
Akıllı.

Akil teriminin başka anlamları;
Yiyen, yiyici.
Ekl eden, yiyen.
Yiyici
Akıllı; beslenen, yiyen.
Hafıza, hatır.
Fikir, düşünce.

Akil baliğ:
Döl verebilecek duruma gelmiş olan, erin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ