Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör...

Rektör,
Fransızca: recteur,
İngilizce: president,
Latince: rector.
Yönetici, hükmedici.
Üniversitenin başkanı.
Üniversite tüzel kişiliğinin yöneticisi.

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.
Bir üniversiteyi temsil eden, eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, yönetimin başı durumundaki kimse.

Özerk üniversitelerin senatolarınca belli bir süre için profesörler arasından seçilen, özerk olmayan üniversitelere ise Milli Eğitim Bakanlığınca atanan ve üniversite yönetiminden başlıca sorumlu olan kimse.

Dekan:
Fakülte başkanı.
Almanca: Dekan.
İngilizce: dean, 
Fransızca: doyen.
Üniversitede bir fakültenin başkanı olan profesör.
Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.
Fakültede eğitim öğretim etkinliklerinin düzenle yürümesinden başlıca sorumlu olan yönetici.
Bir üniversite bünyesinde yer alan fakültelerde görev yapan en üst düzeydeki yönetici öğretim üyesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ