Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık...

Devlet,
Memleket,
Ülke,
Arapça: devlet.
İngilizce: state, government.
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.
Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasi, hukuki, idari mahiyetteki merkezi teşkilat.
Belli bir toprakta bir hükumet idaresi altında teşkilatlanmış bulunan bağımsız siyasi topluluk, milletin hukuki şahsiyet kazanmış şekli.
Ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasi topluluktur. 
Devlet siyasal bir birliktir. Bunun için her şeyden önce devleti kuran bireyler arasında kültürel bir birlik lazımdır. 

Devlet şekilleri:
Üniter Devletler;
Karma (Bileşik) Devletler (Konfederasyon ya da Federasyon);
Monarşik Devlet (Mutlak monarşi veya Meşrutiyet);
Aristokratik Devlet;
Teokratik Devlet;
Laik Devlet;
Demokratik Devlet;

Devlet sözcüğünün başka anlamları:
Talih.
Kişinin bahtı.
Mevki.
Yüksek makam.
Mutluluk.
Zenginlik.
Ululuk, büyüklük, büyük rütbe, büyük mevki ve makam.
Mutluluk, saadet, talih, baht.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ