Rus halk destanı...

Bilina,
Rusça: 
byliny (былина).
İngilizce: bylina.
Bilina bir tür Rus sözlü epik şiiridir.
Rus halk destanı.
Rus halk destanı veya rapsodisi.
Geleneksel Slav sözlü epik anlatım şiirdir.
Eski Rus edebiyatında destan veya efsane vasfındaki halk şarkısı. Rus halk destanı ya da epik şarkısı, bilini halk şarkıcıları, şarkılarına starini veya starinki, yani eski hikayeler adını verdiler.

Destan: Bir milleti derinden etkileyen ve uzun yıllar iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum olarak anlatılmasına destan denir. Çok uzun bir süredir halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı
olağanüstü öykülere ise efsane denir.

Rus ilim adamları tarafından Rus ve dünya tarihinin paha biçilmez destanları arasında gösterilen İgor Destanıdır. Milli Rus edebiyatının ilk örneği olan bu destanın konusunu Ruslarla-Kumanlar' ın 1185 yılında yaptıkları savaşı konu alır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ