Ömrünce halk sağlığı için çalışmış, Dr. Hafız Cemal'e verilen ünvan ...

Lokman,

Lokman Hekim,
Doktor Hafız Cemal.
"Lokman Hekim" adıyla anılan Dr. Hafız Cemal ömrünce halk sağlığı için çalışmış, gazetelerde sürekli makaleler yazmış, sağlık dergileri çıkartmıştı.

Lokman Hekim, Kuran' da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.
Lokman Hekim' in İslam' a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kuran' da Lokman Suresi' nde bahsedilir. Allah tarafından Lokman' a hikmet verildiği belirtilir. Lokman suresinde Lokman' ın oğluna verdiği öğütler anlatılır.

Türk edebiyatında Lokman Hekim olarak öne çıkmıştır. 
Bu sebeple Türk divan, tasavvuf ve halk edebiyatlarıyla Türk folklorunda Lokman Hekim, Lokman-ı hazık, tabip Lokman, dert Lokman' ı, şifa Lokman' ı gibi isimlerle ve sıfatlarla anılır. Bu kapsamda Lokman, Şifayı Lokman, devayı Lokman, yedi Lokman, Lokman eli, ilacı Lokman, merhemi Lokman, babı Lokman, muhtacı Lokman, yara saran Lokman gibi isimlerle yer alıyor.

Lokman' ın öğütleri 17. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında da dikkati çekiyor. Lokman Hekim' in tabip kimliği onun şifalı bitkiler hususunda uzman kabul edilmesini gerektirdiğinden bu alanda kaleme alınan kitaplarda, kitap adından başlayarak çeşitli hastalıklar için sunduğu reçetelere kadar pek çok konuda ismi kullanılmıştır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ