Olabilecek durumda bulunma...

Olanak,
İmkan,  
Olabilecek durumda bulunma.
Yararlanılan uygun koşul.
Olma ihtimali olan.
Arapça, imkan, (ﺍﻣﻜﺎﻥ)
Eski Türkçe,  imkan, 
İngilizce, possibility, 
Fransızca, possibilité, 
Almanca, Möglichkeit, 
Latince, possibilitas, potentia
Arapça, mekanet kelimesinden imkan kelimesi türetilmiştir.
Olabilecek durumda bulunma, mümkün olma, olabilirlik, olanak.
Faydalanılabilecek, kullanılabilecek uygun şart.
Olabilirlik; bir şeyin olabilir oluşu. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ