Madun...

Alt,
Ast,
Madun,
Arapça madun, (ﻣﺎﺩﻭﻥ).
Aşağıda olan, aşağı derecede bulunan, daha düşük düzeyde.
Mevki, rütbe, seviye, servet vb. bakımından aşağı durumda olan kimse.
Birinin buyruğu altında olan görevli, ast.
Bir amirin emri altında bulunan kimse, ast.
Alt taraf, alt.
Alt aşamada bulunan.
Bir miktarın biraz azı.
Alt, aşağı, alt derece.

Karşıtı: Mafevk.
Mafevk:
Üst taraf, üst.
Mevki, rütbe, seviye, servet vb. bakımından yüksek durumda olan kimse.
Amir durumunda olan kimse, üst.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ