Kızgınlık, öfke duyma...

İnfial,
Arapça: infial.
Gücenme, dargınlık duyma, kırılma.
Bir tesir ediciden, bir fiilden etkilenme durumu, etki altında kalma, etkilenme.
Dıştan gelen bir sebep ve tesirle ortaya çıkan hal, tesir ve hareket, teessür, reaksiyon.
Harici bir sebeb ve tesirle hasıl olan hal, tesir ve hareket.
Bir tesirin gücü altında hareket etme.
Herhangi bir şeyden etkilenme.
Kızgınlık.
Edilgi.
Can sıkılma.
Teessür.
Harici tesire kabil olmak.
Ruhun kabul ettiği tahavvülat.
Hareketlenme, kızma.
Kırılma, gücenme.
İçerleme, gücenme, darılma
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma.
Gücenme, darılma, olumsuz tepki, kızgınlık.
Kızgınlık, öfke duyma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ