Kutlama...

Tesit,
Tesid,
İngilizce: celebrate. 
Arapça: tesit, tesid, 
(ﺗﺴﻌﻴﺪ). 
Arapça, uğurlu olmak anlamındaki sad kelimesinden türetilmiştir.
Kutlama.
Eskidilde, tesit, kutlama.
Kutlama, tebrik etme.
Tebrik etme, saadetlendirme.
Uğurlu olmak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ